Trúc Lâm

Thời gian: 14 ngày, 13 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 31,900,000 VND

Hạng vé: KS 3 sao


Israel

Thời gian: 8 ngày, 5 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 45,850,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn

Ghi chú: 08 ngày - 05 đêm. Tel Aviv - Caesarea - Nazareth - Biển Galilee - Biển Chết - Masada - Jerusalem


Thái Lan

Thời gian: 5 ngày, 4 đêm

Phương tiện: đi xe, về xe

Giá tour: 5,550,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn


Cambodia

Thời gian: 2 ngày, 1 đêm

Phương tiện: đi xe, về xe

Ghi chú: Khởi hành hàng tháng


Golden Rock

Thời gian: 4 ngày, 3 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 12,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao