Tp. Hcm

Thời gian: 4 ngày, 3 đêm

Phương tiện: đi xe, về xe

Ghi chú: Khởi Hành : 12 - 13 - 14/02/2021 ( Mùng 1 - 2 - 3 Tết 2021 )


Tp. Hcm

Thời gian: 3 ngày, 2 đêm

Phương tiện: đi xe, về xe

Ghi chú: Khởi Hành : 12, 13, 14/02/2021 ( Mùng 2, 3, 4 Tết 2021 )


Phan Thiết

Thời gian: 4 ngày, 3 đêm

Phương tiện: đi xe, về xe

Ghi chú: KHởi Hành : Các Ngày Trong Tuần